Her følger et lidt højtflyvende indlæg om viljens natur, for de som holder af at tænke over livets mere grundlæggende spørgsmål.

Vores ønsker og begær ligger til grund for den virkelighed vi skaber. Men for at kunne ønske noget, må man kunne se det for sig. Middelaldermennesket gik f.eks. ikke rundt og ønskede sig en iPhone, eller en ny bil, for disse ting fandtes ikke den gang. De var næppe heller optaget af demokrati eller liv på andre planeter, for de begreber var ikke en del af deres tankeunivers.

To forskellige slags vilje

Hvis vi ønsker at forstå hvordan vores vilje fungerer, er det i min opfattelse nødvendigt at skelne mellem to forskellige slags vilje:

  • Evnen til at vælge mellem de muligheder vi har foran os (de erkendte muligheders rum).
  • Evnen til at se den mulighed ingen endnu har fået øje på – (de uerkendte muligheders rum).

Disse to former for muligheder er i sagens natur MEGET forskellige.

På basis af denne skelnen kan man sige at:

  • Evnen til at vælge imellem det, som allerede er erkendt, er den personlige vilje
  • Evnen til at erkende det, som aldrig før er erkendt, er den åndelige vilje.

Den åndelige vilje repræsenter således evnen til at bryde igennem til et nyt niveau af erkendelse.

Einstein og Picasso

Men hvordan tænker man det, som aldrig før er tænkt? Hvad er det som gør at pionerer som Albert Einstein, Pablo Picasso eller J.R.R. Tolkien kan føde helt nye tankeuniverser og stille spørgsmål ved ting, vi andre blot tager for givet?

I sin essens handler det om evnen til at tappe ind i inspirationens kilde, hvor hidtil uerkendte muligheder dukker op. Men det er nemmere sagt end gjort. Ifølge Einstein består genialitet af 1% inspiration og 99% perspiration. Og få har tilstrækkelig vedholdenhed til at få et afgørende gennembrud i sin kreative proces.

Studier i genialitet viser således, at mennesker som lykkes med at lave et afgørende gennembrud ofte har brugt i omegnen af 10.000 timer på at dygtiggøre sig inden for deres felt, inden gennembruddet kommer. Det er mennesker, der har investeret sig selv og deres liv i udforskning af ting, som ofte har karakter nærmest af besættelse. De fornemmer eksistensen af “noget” som venter på at blive opdaget og bliver ved og ved, til de opnår et gennembrud.

En ny horisont for menneskeheden

Indtil nu har vi primært anset disse kreative fænomener (inspiration) som en særlig gave, som enkeltindivider har haft. Men bevidsthedsforskningen mere end antyder, at det ikke er korrekt. Meget tyder på, at der i selve bevidstheden ligger en evne til at tappe et kosmisk reservoir af inspiration. Men for at gøre dette, kræver det en særlig spænding i bevidstheden – en parathed til at transcendere de begrænsninger man TROR, man er underlagt kombineret med en evne til at fange og fastholde flygtige indtryk og omsætte dem til konkrete idéer.

I åndelig terminologi kan man sige, at man fra idéernes plan nedfælder en idé til et abstrakt koncept på det højere mentale plan gennem intuitionen, for derefter at forme idéen til et konkret projekt på det konkrete mentale plan, for endelig gennem intelligent brug af begærkræfterne at manifestere idéen i et fysisk produkt. I denne proces går en idé fra et flygtigt indtryk til en manifesteret realitet.

Hvis vi evnede dette, ville vi have skabt et helt nyt udtryk for den åndelige vilje: En åndelig gruppevilje.

Hvad ville der mon ske, hvis vi i grupper og som samfund kultiverede evnen til at gøre dette i fællesskab? Hvad ville der ske, hvis vi gennem etableringen af et åndeligt spændingspunkt evnede at åbne porten til højere bevidsthed, og gennem et mod til at være i dette spændingspunkt som gruppe evnede at nedfælde og manifestere de åndelige indtryk som kunst, historier, landskabstempler, erhvervseventyr og politiske projekter?

Hvis vi evnede dette, ville vi have skabt et helt nyt udtryk for den åndelige vilje: En åndelig gruppevilje. Dette nye bevidsthedsfænomen ville formentlig være særdeles magtfuldt – så magtfuldt at det formentlig ville have kraft til at overvinde de globale kræfter som forsøger at slavebinde menneskeheden i disse år gennem en lang række mekanismer, ikke mindst de globale finansielle institutioner.

Evnen som gruppe, til at holde et space, som muliggør erkendelsen af det, som aldrig før er erkendt, vil åbne døren til en ny virkelighed. At mestre dette – som individ/gruppe er at mestre den åndelige vilje. Dette er ultimativt målet med Worldstory Festival.