Worldstory Frivillig

Kontakt os gerne, hvis du har lyst til at være med til at skabe Worldstory Festival 2017.

De frivillige er festivallens bærende kraft. Uden jeres indsats ville det ganske enkelt ikke være muligt at få festivallen stablet på benene.

At være frivillig til Worldstory Festivallen er en træning i at skabe i en åndelig strøm. Gennem indtuning nedfældes visionerne for festivallen, og deltagerne får en dybere forståelse for de åndelige visioner og de vibrationer af liv, klarhed og hjertelys, som vi forsøger at bygge ind i alle dele af festivallen.

Festivallen er opbygget omkring en række praktiske søjler, som er:

  • Køkken (mad og logistik)
  • Børneprogram
  • Voksenprogram
  • Administration (tilmeldinger og kontakt til deltagere)
  • Teknik (lyd, lys, computere)
  • Dokumentation (videooptagelse og fotografering)
  • Frivillighedsprogram (koordinering)

Hvert af disse områder har en fokusholder, og deltagelse i festivallens team er en indførelse i åndeligt gruppearbejde på den måde, at man som fokusholder eller medarbejder inden for et af disse områder træner i at holde en strøm, samtidig med at man er en del af et komplekst sammenspil, som skal løse en kompliceret opgave.

I frivillighedsteamet arbejder vi med en spændende blanding af kærligt værdsættende samvær og nærvær, og respekt for visionen, ressourcer (tid og penge) og for mennesker (både organisatorer og  gæster).

Frivillig Worldstory 2

 

 

 

 

Kommende Events

  • Ingen events